Samtalekort til entreprenørskab

Vi skal arbejde med entreprenørskab. Hvis ikke fordi det er et tværgående emne i folkeskolen, så bare fordi det er hvad vores elever har brug for.

Men jeg kender det kun alt for godt. Der er rigtig meget, der er vigtigt ved siden af den daglige undervisning. Så hvordan skal man få plads til også at rumme entreprenørskab og hvorfor er det overhovedet relevant for mit fag? Det gode svar er, at det faktisk allerede er en del af dit fag.

Hver gang I laver gruppearbejde, prøver at arbejde inden for en tidsramme, tænker kreativt eller arbejder med noget, uden at kende resultatet på forhånd, har I faktisk fat i nogle af de vigtige kompetencer indenfor entreprenørskab.

Kompetencerne er delt op i Handlingskompetencer, Kreativitetskompetencer, Omverdens kompetencer, og til grundlag for disse ligger kompetencerne i de Personlige Ressourcer.

Her er en liste med alle kompetencerne. Du vil med garanti finde noget, du har brug for til daglig. Jeg har opdaget, at fokus på entreprenørskabskompetencerne gør mig opmærksom i det daglige på nogle af de udfordringer mine elever kæmper med for med tiden at kunne tage ansvar for egen læring.

Jeg ser flere og flere elever, der har brug for ekstra fokus på mange af entreprenørskabskompetencerne. Desværre har vi haft en tendens til at forudsætte at for at eleverne bliver bedre til f.eks. at arbejde sammen med andre, skulle de bare gøre det noget mere. Men det er en fejlslutning, der ender med en masse konflikter.

Når vi kaster vores elever ud i noget, de endnu ikke mestrer, er det vigtigt at vi bryder det ned i mindre stykker. Det er vi rigtigt gode til i den fagfaglige undervisning, men mindre gode til når det handler om kompetencer.

Jeg har derfor lavet nogle dialogkort i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab, der gør det muligt at facilitere en undersøgende tilgang til træningen af de forskellige kompetencer. Jeg har lavet dem, så du kan arbejde med dem på din måde, der bedst passer ind i din undervisning.

Jeg gør selv det, at jeg hænger et stort stykke papir op, som vi samler vores undersøgelser på. Vi taler f.eks. om, hvad det betyder at arbejde i usikkerhed. Hvad der er svært ved det. Hvilke barrierer vi tror vi støder på, når vi skal prøve det. Og vi skriver vores gode erfaringer. Mens vi har en ganske almindelig skoleuge, refererer jeg til papiret med undersøgelserne, hver gang jeg støder på et eksempel i klassens almindelige undervisning. På den måde foregår de videre undersøgelser og træning i den daglige undervisning, og vores papir med kompetencen udvikler sig lige så stille, så længe vi føler vi har brug for at arbejde med den.

Efter at kortene er blevet illustreret, vil jeg helt sikkert hænge kortet op i midten af plakaten næste gang, så vi også kan tale ud fra illustrationen, og skrive udenom. På bagsiden af kortene (eller på den efterfølgende side, hvis du downloader pdf’en) er der forslag til, hvad I kan komme ind på i jeres samtale.

Hent kortene gratis her hos Fonden for Entreprenørskab.