#værdiforandre

Jeg har lige været på to-dages entreprenørskabskonference med en masse spændende oplæg. Det kan måske lyde en anelse højtsvævende for dig, for hvorfor skal vi nu også beskæftige os med det, når der er så meget andet, vi skal lægge ned over vores undervisning? Men hæng i, for det er faktisk virkelig praksisnært.

Dette her er Martin Lackéus, den sidste oplægsholder jeg hørte. Han forsker i, hvordan undervisning kan påvirke elever til at blive entreprenører.

Socialt entreprenørskab

Og måske tænker du: Formålet med min undervisning er ikke, at mine elever skal ud og starte egen virksomhed. Men bare rolig det ved jeg godt, og jeg lovede dig, at det nok skulle blive praksisnært.

For at få det virkelige udbytte skal du forstå entreprenørskab i bred forstand, hvor entreprenørskab er ‘det at kunne skabe værdi for andre’. Det bidrager med et dannelsesperspektiv, der længe har været under pres i skolen.

Det kan godt være at jeg underviser i matematik eller billedkunst, men det smukkeste jeg kan give mine elever med fra min undervisning, må da være følelsen af og kompetencerne til at kunne skabe værdi for andre.

Entreprenørskabskompetencer

Det Martin står foran på billedet er en sammenfatning af entreprenørielle kompetencer fra EU. Du kan søge på “entrecomp”, hvis du vil studere dem nøjere. Men hvis du synes det lyder interessant vil jeg foreslå dig i stedet at se på de danske kompetencer som Fonden for entreprenørskab har udgivet. De er udformet til indskoling, mellemtrin og udskoling, og er langt mere praksisnære og enklere at arbejde med. Du kan finde dem i mit tidligere blogindlæg om entreprenørskab: http://sarahsskrivebord.dk/blog/2019/03/07/entreprenoerskab/

Hvis du kigger kompetencerne igennem, som er opdelt i handlekompetencen, kreativitetskompetencen (som jeg i år har sat på min billedkunstårsplan), omverdenskompetencen og de personlige ressourcer, vil du opdage at det er kompetencer, der kommer eleverne til gode i rigtig mange sammenhænge. Jeg vil endda påstå, at det er kompetencer, der kan gøre en forskel i forhold til mønsterbrydning.

Intraprenørskab

Selvom dine elever ikke nødvendigvis skal ud og være iværksættere i snæver forstand, så er iværksætterånden stadig værdifuld om det så gælder det at turde ændre på forhold i ens eget liv eller opdage ting, der ikke fungerer på éns arbejdsplads og have kompetencerne til at ændre på det.

Som vi har hørt mange gange så ændrer samfundet sig med en hast, hvor vi ikke vil kunne forudse, hvad virksomhederne efterspørger af kompetencer, når det bliver vores elevers tur til at byde ind med deres evner. Men hvilken virksomhed ønsker ikke en medarbejder med ovenstående kompetencer? Martin Lackéus har skrevet en artikel: The entrepreneurial employee. Søg på den på nettet. Jeg har endnu ikke læst den, men er sikker på, at den giver god mening i denne sammenhæng.

Det lyder godt alt sammen, men jeg kan jo ikke ændre al min undervisning?

Det skal du heller ikke. Det er ganske få ting, du skal spørge dig selv om i din forberedelse, som gør at din undervisning faciliterer et miljø, der understøtter og træner de givne kompetencer:

 1. Forventes dine elever at skabe noget i det givne forløb? Og dette kan sagtens være en præsentation eller en plan såvel som en prototype af noget.
 2. Lægger forløbet op til at dine elever skaber værdi for andre udenfor klasseværelset?

Hvis du har tænkt over de to spørgsmål, er du allerede godt i gang med det Martin Lackéus kalder Value Creation Pedagogy – lad os bare sige Værdiskabende Pædagogik, når vi taler sammen.

Når du er klar til næste skridt…

Herefter kan du selvfølgelig forfine i det uendelige, når du først er blevet rigtigt bidt, og har oplevet de gode effekter af sådan en undervisning såsom øget motivation, øget samarbejdsevner, differentiering og elever med større handlekompetencer. Start evt. med at kigge på de “didaktiske principper for undervisning” fra Fonden for Entreprenørskab, jeg har skrevet dem ned det blogindlæg, som jeg har henvist til ovenfor.

Men tænk også over disse spørgsmål som Martin Lackéus stiller:

I hvor høj grad lader du dine elever:

 1. interagere med verden udenfor skolen/klassen?
 2. skabe værdi for andre mennesker udenfor skolen/klassen?
 3. fejle? Opfordrer dem til at fejle…
 4. eje processen og selv skaffe deres ressourcer?
 5. arbejde i grupper i længere perioder?
 6. knytte sammenhænge mellem det fagfaglige og projektet?
 7. arbejde i gentagelser for at fordre det at forsøge og fejle og forsøge påny?
 8. få feedback på selv aktiviteten og i særlig grad feedback fra andre end læreren?
Men hey, du er ikke alene! Lad os inspirere hinanden. Og intet forløb er for småt til at være med. Har du tænkt over den værdiskabende pædagogik i dit forløb, så skriv #værdiforandre, når du fortæller om det på de sociale medier. Så kan vi alle blive inspirerede, bygge videre og skabe værdi.

1 thought on “#værdiforandre

 1. Pingback: Hvor er formålet blevet af? | Sarahs skrivebord

Der er lukket for kommentarer.