Refleksioner over undervisning – BRICKS

Jeg har på det sidste brugt noget tid på noget udviklingsarbejde sammen med projektet BRICKS med Nicolai Seest og Christian Byrge. Det handler om at udvikle simple klodser med f.eks. forslag til undervisningslektioner, der kan sammensættes på kryds og tværs til et forløb eller bare bruges enkeltvis.

Jeg deltog i et projekt med Nicolai, Christian og tre danske lærere, hvor vi brainstormede omkring verdensmålsundervisning. Vi skulle efterfølgende prøve at udarbejde tre små Bricks hver, og sparre med nogle italienske lærere, der havde gjort det samme.

Det følgende er et forsøg på at samle op på nogle af de refleksioner, jeg gjorde mig undervejs:

Den danske brainstorm

Er verdensmålene aldersbestemte?

Vi startede med at diskutere hvilket emne indenfor verdensmålene, vi skulle koncentrere os om. Vi skulle udvikle noget til mellemtrinseleverne, og nogle af de andre mente, at der så var nogle emner, der egnede sig bedre til indskoling eller udskoling. Jeg blev måske lidt kontrær, for jeg kan jo godt se at det er lettere at undervise indskolingseleverne i havets dyr eller biodiversitet end at undervise dem i infrastruktur, men det rørte åbenbart ved noget principielt i mig: Jeg tror nok som lærer på, at al viden kan forenkles hvis man er kreativ nok, så man kan undervise i det på alle trin. Diskussionen gjorde mig også opmærksom på, om der måske er nogle emner indenfor verdensmålene, som vi aldrig kommer til at arbejde med på et højere niveau, fordi det altid er noget vi arbejder med i indskolingen…

Udarbejdelse af BRICK

Undervisning i verdensmålene eller med verdensmålene?

Vi prøvede hver især at komme med et bud på en undervisningslektion indenfor emnet ”madspild”, præsentere dem for hinanden og hjælpe hinanden med sparring. Her stødte jeg ind i min anden store refleksion: Skal undervisningen være bygget op om et fagfagligt mål i f.eks. matematik eller et læringsmål indenfor verdensmålene (her: Madspild)? Hvis vi gerne vil have verdensmålene integreret i den daglige undervisning, skal vi øve os i det første. Ellers tror jeg kun, at vi lærere finder tid til at inddrage verdensmålene, når vi har projektorienterede uger. Det er en samtale jeg fik lov til at reflektere videre over for lidt tid siden, da jeg mødte Lillian Rohde. Vi talte om, hvorfor lærere ofte ser ”emneuger”, som noget hvor det fagfaglige står standby. Er det muligt at have en tværfaglig undervisning med et tema, hvor der ikke gås på kompromis med f.eks. de matematiske mål?

Det er egentlig en diskussion, der har fulgt mig siden seminariet, hvor jeg skrev eksamensopgave i Storyline metoden. Jeg har matematik og billedkunst på linje, og i alle materialer jeg kunne finde, endte de to fag altid som støttefag, hvor det danskfaglige og Storyline emnet kæmpede om at være i fokus. Det er også en diskussion, jeg fortsat må undersøge…

Brainstorm med de italienske lærere

De italienske lærere havde valgt at koncentrere sig om verdensmålet ligestilling til indskolingen. Det fandt jeg vældig interessant, da min fordom jo er, at vi i Danmark altid ender med at undervise om dyr i indskolingen jf. tidligere diskussion om aldersrettede emner.

Men kulturforskellen var slående. Enkelte bricks om at bytte køn i f.eks. kendte eventyr kunne også være interessante i en dansk indskolingsklasse, men flere af de andre bricks, tror jeg ville falde til jorden, fordi vi ikke har så markante kønsroller, som de åbenbart har i Italien. Jeg tror at en diskussion om drengefarver vs. Pigefarver eller hvilket køn, der kan bestride hvilke jobs ville falde til jorden i en dansk klasse. De ville enten ikke synes at det der var forskel eller lynhurtigt lure, hvor læreren vil hen med sine spørgsmål.

Tid til kerneundervisning vs. refleksioner over praksis

Sådan noget udviklingsarbejde kan virke tidskrævende. Det er ikke altid noget, man kan bruge næste dag i sin undervisning. Mange lærere er desværre så tidspressede, at det kan være svært at overskue mere end næste uges forberedelse. Men hvis man har overskuddet, er det vældigt givende at få muligheden for at reflektere over sin egen undervisning og planlægning. Og nogle gange skal man forstyrres lidt, selvom det kan være frustrerende undervejs og meget lettere bare at gøre som man plejer. For mig er det blevet noget jeg søger, så jeg er sikker på, at jeg bliver ved med at udvikle mig.

Nedenfor er der et billede af de bricks vi kom frem til. Jeg lægger et link ind til dem, når jeg finder det.